این درب جهت اماکنی که عرض ورودی آنها کم می باشد قابل نصب است که به صورت تاشو به طرفین در یک مسیر خطی باز شده و تقریبا ۹۵ درصدعرض کل مورد استفاده قرار می گیرد.


۞ راهنمای خرید درب اتوماتیک۞
خرید از فعالیتهای تقریبا روزانه انسانهاست انجام یک خرید آگاهانه٬ میتواند نقش مهمی در بر طرف شدن نیازهای خریداران داشته باشد. خرید درب اتوماتیک مانند هرکالای دیگر مستلزم داشتن اطلاعات وآگاههایی است که میتواند در بر طرف شدن نیازهای آنی وآتی خریداران نقش مهمی را داشته باشد وآسایش وآرامش خیال ومنفعت اقتصادی را برای خریداران به ارمغان آورد.


در انتخاب یک درب اتوماتیک مخصوص عابرین چند عامل نقش اساسی و مهم را ایفا می کند:
۱- نوع کاربری محل (مثلا بیمارستان , هتل ,مرکز خرید یا ادارات دولتی )
۲-تعداد ترافیک یا تردد روزانه
۳- مقدار بودجه قابل دسترس برای تهیه درب اتوماتیک
عوامل فوق نقش عمده تعیین کننده در انتخاب نوع دستگاه درب اتوماتیک را دارا هستند .


دربهای اتوماتیک مخصوص عابرین در یک تقسیم بندی کلی برحسب مکانیزم عملکرد به انواع زیر قابل تقسیم بندی هستند :
۱- دربهای اتوماتیک کشوئی (Automatic sliding doors)
2-دربهای اتوماتیک لولائی (swing doors Automatic)
3- دربهای اتوماتیک گردان (Automatic revolving doors)
4- دربهای اتوماتیک بادبزنی یا اتوبوسی یا فولدینگ (Folding doors Automatic)

يک ديدگاه بگذاريد